Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Ihrisko

Pétanque sa v zásade dá hrať na akomkoľvek povrchu. Ani oficiálne pravidlá neurčujú druh povrchu, ktorý by bol na túto hru určený. V princípe môžme povedať, že hrať sa dá na každom povrchu, na ktorom sa súperi dohodnú, príp. ktorý určí rozhodca (na súťaži).

Pétanque sa dá hrať rovnako na voľnej ploche ako aj na vymedzenom ihrisku. Pri hre na voľnej ploche však hráči prichádzajú o niektoré taktické možnosti, ktoré im poskytuje možnosť vystreliť košón, alebo guľu do autu a pod. Pokiaľ sa hrá na vymedzenom ihrisku pravidlá určujú jeho rozmery na 15 x 4 m, tieto platia na oficiálnych medzinárodných súťažiach a národných šampionátoch. Pri ostatných súťažiach je možné po vzájomnej dohode tieto rozmery upraviť, avšak nemali by byť menšie ako 12 x 3 m. Hranice ihriska možno označiť ľubovoľným spôsobom tak, aby nebránili v prechode guli ani cieľu. Odporúča sa natiahnuť tesne nad povrchom špagáty, ktoré sa nezamazávajú, nezašľapú a pod.

Čo sa týka povrchu, optimálny sa nám zdá byť povrch so spevneným podkladom, posypaný vrstvou drobnej kamennej drte (cca 5 - 10 mm). Pétanque sa však hráva aj na úplne jemnom štrku, piesku, trvdej hline atď. Pri tvorbe ihriska je teda možné vyberať si z viacerých možností, treba však brať ohľad na to, aby povrch ihriska čo najmenej neželane ovplyvňoval hru napr. sklonom terénu, nepredvídateľnými odskokmi gule (aj keď i to patrí k hre) a pod.

Ako vyzerá take ihrisko sa možete prísť pozrieť na Národný guľodróm v Bratislave (mapka), ale aj do areálu chaty Elektrovod v Modre Harmónii, nové ihriská vznikli v Seredi, v Bratislave na Kuchajde, v Nitre, v Martine, na Šírave a hádam aj na ďalších miestach na Slovensku.

záložka