Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Fórum

Meno:
Vypočítajte: Máme osem malín, a pripočítame dve. Koľko máme malín? (napíšte len číslo)
záložka