Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Fórum

Meno:
Vypočítajte: Máme šesť jahôd, a doplníme nula. Koľko máme jahôd? (napíšte len číslo)
záložka