Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Fórum

Meno:
Vypočítajte: Máme deväť malín, a odpočítame štyri. Koľko máme malín? (napíšte len číslo)
záložka