Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Fórum

Meno:
Vypočítajte: Máme deväť jahôd, a odoberieme štyri. Koľko máme jahôd? (napíšte len číslo)
záložka