Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Fórum

Meno:
Vypočítajte: Máme šesť malín, a odoberieme dve. Koľko máme malín? (napíšte len číslo)
záložka