Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Fórum

Meno:
Vypočítajte: Máme päť čučoriedok, a zoberieme nula. Koľko máme čučoriedok? (napíšte len číslo)
záložka